PrivacybeleidBloemen Mode hecht veel waarde aan het beschermen van jouw privacy en (persoons)gegevens. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Bloemen Mode verzameld en gebruikt en met welk doel. 

Bloemen Mode, gevestigd aan Kerkplein 21 7631 EW Ootmarsum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Kerkplein 21
7631 EW Ootmarsum
0541-291210
info@bloemenmode.nl

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die je kunt herleiden tot een natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld jouw NAW-gegevens of je e-mailadres. Onder verwerken van persoonsgegevens verstaan we alle handelingen die je met persoonsgegevens verricht. Denk aan het inzien, kopiëren, opslaan, doorsturen, aanpassen, archiveren, verwijderen, of het vastleggen van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die Bloemen Mode verwerkt
Bloemen Mode verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Bloemen Mode verstrekt. Zo kan je jouw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als je met Bloemen Mode wilt communiceren, als je nadere informatie over de dienstverlening wenst te krijgen, als je je inschrijft voor de nieuwsbrief, wanneer je wenst te solliciteren naar een functie binnen de organisatie of indien je zaken met Bloemen Mode wilt doen. Bloemen Mode verwerkt deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van de dienstverlening en/of je te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor Bloemen Mode niet mogelijk uitvoering te geven aan de dienstverlening en/of je te informeren. Jouw persoonsgegevens gebruikt Bloemen Mode uitsluitend voor de verwerking van jouw verzoek.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Bloemen Mode verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website en/of dienst van Bloemen Mode heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Bloemen Mode kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Bloemen Mode raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Bloemen Mode zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bloemenmode.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Bloemen Mode persoonsgegevens verwerkt
Bloemen Mode verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens om de door jou gevraagde informatie en services te leveren en de website te beheren. Bloemen Mode kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken om je op de hoogte te houden van ons project. Jouw persoonsgegevens kan Bloemen Mode ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als de diensten te verbeteren. 

Bloemen Mode heeft een wettelijke grondslag nodig om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken. Bloemen Mode zal jouw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht of middels jouw toestemming. In het geval van toestemming heb jij ten allen tijde het recht deze weer in te trekken.

Jouw privacy wordt gerespecteerd door alle werknemers van Bloemen Mode. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van jouw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Bloemen Mode verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Bloemen Mode neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bloemen Mode) tussen zit. 

Hoelang bewaart Bloemen Mode jouw persoonsgegevens?
Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Bloemen Mode zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bloemen Mode verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies
Bloemen Mode maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies eventueel uitzetten via uw browser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Bloemen Mode heeft Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Google Analytics maakt gebruik van onderstaande cookies:

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
Bewaartermijn: sessie

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt
Bewaartermijn: sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bloemenmode.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Bloemen Mode zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Bloemen Mode wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Bloemen Mode persoonsgegevens beveiligd
Bloemen Mode neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bloemenmode.nl.

Tot slot
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Bloemen Mode zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Bloemen Mode raadt je aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Bloemen Mode jouw gegevens beschermt.

 

TERUG NAAR HOME